PADRINS AL MON.com  
Marxes a viure a l'estranger? Necessites info de primera mà i en català de gent que hi viu?
Condicions

NORMES D'ÚSPADRINS AL MON és un projecte derivat de CATALASALMON i hereda les seves condicions

El registre i utilització dels serveis de les comunitats PADRINS AL MON suposen l'acceptació de les normes d'utilització següents:

1. Qualsevol persona pot esdevenir membre registrat de PADRINS AL MON.com mijançant la complimentació del formulari de registre. En aquest formulari es demanen una sèrie de dades que s'utilitzaran seguint la nostra política de privacitat. PADRINS AL MON.com es reserva el dret de donar de baixa qualsevol membre que a la sola discreció de PADRINS AL MON.com no compleixi amb les normes d'utilització. D'altra banda, un membre pot, en qualsevol moment, donar-se de baixa o modificar les seves dades. PADRINS AL MON.com es reserva el dret d'enviar missatges als seus membres per informar-los d'actualitzacions en el web o altres aspectes, excepte que el membre ens notifiqui la seva negativa expressa a rebre els missatges.

2. PADRINS AL MON.com no es fa responsable de la veracitat o actualització de les informacions, ni del contingut dels missatges que es puguin trobar en tots els apartats del seu web, ni es fa responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de l'ús o interpretació de la informació oferta per aquests serveis. PADRINS AL MON.com es reserva el dret d'administrar i moderar els xats, retirant aquells missatges que no compleixen les més elementals normes d'educació, no tinguin a veure amb el tema de debat o tinguin contingut publicitari. Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d'ell mateix, i PADRINS AL MON no se'n fa responsable.

3. Els participants d'aquesta web es comprometen a mantenir unes normes bàsiques de comportament.
- Respectar les opinions de la resta dels participants, tot i no compartir-les.
- Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
- No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.

Els administradors del portal es reserven el dret d'eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes generals o les particulars dels xats. Igualment, no es fa responsable de l'incompliment de les normes per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment. Aquest incompliment comportarà la cancelacio unilateral dels compromisos que el usuari hagi contractat amb aquesta web.
En el cas de que els administradors dels portals tinguin coneixement que s'ha vulnerat algun dret de propietat intel·lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-ne el mateix de manera cautelar.

4. Usuari i clau d'accés: cada membre és responsable de mantenir la confidencialitat de la seva clau d'usuari i d'accés, i s'obliga a notificar immediatamet a PADRINS AL MON.com qualsevol ús no autoritzat de la seva clau d'usuari i d'accés.

5. PADRINS AL MON.com es reserva el dret de modificar o ampliar en qualsevol moment aquestes normes d'utilització. Tots els membres de PADRINS AL MON.com, pel sol fet d'utilitzar els serveis reservats a membres, accepten les normes vigents en cada moment.

6. La direcció de la web no es responsabilitza del ús que en puguin fer els usuaris menors de 18 anys. Els continguts d'aquesta web no són exclusivament per adults, però cada usuari es reponsable de les seves aportacions. Com a mesura de seguretat, la informació sobre els membres de la web, tant sigui menors o majors d'edat, nomès esta visible per a usuaris registrats, protegint així la identitat dels usuaris.

RESPONSABILITATS1. Responsabilitat en l'ús del Web per part de l'usuari de PADRINS AL MON.com
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari. L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la incorrecta utilització per part de l'Usuari del Web. En el seu cas, l'Usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s'esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.

2. Responsabilitat per el funcionament del Web.
El titular del Web exclou tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web. Tanmateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic motivat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com dels mals causats per terceres persones per intromissions il.legítimes fora del control del titular del Web. El titular del Web està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l'accesibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

3. Responsabilitat per links.
Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l'Usuari a altres Web gestionades per tercers. El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte la informació inclosa fora del seu Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del Web queda exonerat de toda responsabilitat per el correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquest enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la que es pugui accedir, així como dels perjudicis que pogués patir l'Usuari en virtut de la informació continguda en la Web enllaçada.

CONFIDENCIALITATLes converses o Xats entre els Usuaris i els Padrins es fan en un entorn privat, només accessible per a ells dos i els administradors del projecte. Els administradors es reserven el dret de participar en qualsevol conversa, així com el de modificar, o eliminarles totalment o parcialment, així com el dret de denegar l'accés a qualsevol usuari o padrí que considerin oportú sense cap compensació.

PROTECCIÓ DE DADESEls fitxers de PADRINS AL MON estan registrats en el servidor de CATALANSALMON.com i per extensió a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. D'acord amb la llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers de PADRINS AL MON. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant escrit a: PADRINS AL MON, c/Valencia 629, 2on 2a. 08026 Barcelona, o be adreçant un mail a [email protected]

MARCA REGISTRADA®CATALANS AL MON és una marca registrada per Sergi Marzabal com apareix publicat al BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del AÑO CXXV Núm. 3463 - 22 DE JUNIO DE 2011, amb el nombre de registre M 2986432. https://sede.oepm.gob.es/bopidiario/TOMO1_22-06-2011.pdf - Pàgina:33219
QUI SOM? EXEMPLES CONDICIONS AJUDA CONTACTE PADRINS POLÍTICA DE COOKIES
https://www.padrinsalmon.com · [email protected] · Versió: (c)2014-V1.1-GEN2017 · 3.236.13.53
Aquesta es una iniciativa de CATALANSALMON.com - Vius a l'estranger i vols contactar amb altres catalans?
et muntem una web latevaciutat.catalansalmon.com, de franc només has de demanar-la.